Գլխավոր / Աշխատակազմ
Անդրանիկ Խաչիկյան Տնօրեն

Արտոնագրային հավատարմատար

Աննա Խաչիկյան Իրավաբան

Իրավաբան, լեզվաբան / թարգմանիչ 

Էդիկ Ոսկանյան Իրավաբան, Փաստաբան

Արտոնագիր թիվ 2194

Սոնա Սուքիասյան Իրավաբան, Փաստաբան

Արտոնագրի թիվ 1987

Սուսաննա Ներսիսյան Իրավաբան

Հեղինակային իրավունքի հարցերով իրավաբան

Մարիետա Դանիելյան Փորձագետ

Արտոնագրային փորձագետ