«Պատմարք» Ընկերություն
Մտավոր Սեփականության Պահպանություն

Մեր ընկերությունը մտավոր սեփականության պահպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության առաջատար ընկերություններից է

Ծառայություններ

ՊԱՏՄԱՐՔ ՍՊԸ

Մեր Մասին

Մեր ընկերությունը մատուցում է մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանության հետ կապված հարցերով բոլոր տեսակի ծառայություններ, մասնավորապես՝ ապրանքային նշանների, գյուտերի և արդյունաբերական նմուշների (դիզայնների), աշխարհագրական նշումների գրանցման, օգտագործման և իրավական պահպանության հետ կապված բոլոր հարցերով, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ օտարերկրյա պետություններում:

Իմանալ Ավելին